Bedrijfsrecherche

Fraudeonderzoek

Steeds vaker worden ondernemers het slachtoffer van fraudeurs. Wilt u weten wat uw risico’s zijn binnen uw bedrijf, of bent u al gedupeerd, neem dan contact met ons op. Onze specialisten houden zich bezig met voorkomen en beperken van schade als gevolg van frauduleuze activiteiten zoals vervalsen van facturen, bedrijfsspionage, verzekeringsfraude, falsificaties. Alle onderzoeken zijn er op gericht om met een bewijs te komen naar de fraudeur zodat er mogelijk aangifte kan worden gedaan bij de politie of anderzijds afscheid kan worden genomen in een juridische procedure.

Interne diefstal

Werknemers verdienen het vertrouwen van hun werkgever. Echter diefstal komt regelmatig voor onder personeel, waardoor u het vertrouwen in uw medewerkers verliest. Het zorgt voor een slechte werksfeer en tast uw imago aan. Of uw bedrijf kwetsbaar is voor diefstal hangt van een aantal factoren af zoals de bedrijfsomvang, het soort goederen de soort activiteit, maar ook wanneer er sprake is van personeelstekort bent u extra kwetsbaar. Daarnaast moet duidelijk zijn wat u wel en niet tolereert binnen uw bedrijf. Om diefstal te bewijzen, moet er bewijsmateriaal worden verzameld. Dit kan door technische middelen in te zetten die de onregelmatigheden of diefstal vast leggen, maar de privacy van de medewerkers mag ook niet onrechtmatig worden geschonden. Ontslag wegens diefstal is niet eenvoudig. Het ontslag moet in verhouding staan tot het vergrijp en er moeten harde bewijzen zijn. Rechters kijken bij hun oordeel nogal eens verschillend naar de situatie. Het is dus van belang om gedegen onderzoek te laten doen door ons recherchebureau indien er sprake is van diefstal. Wij houden daarbij rekening met alle juridische aspecten.

Digitaal onderzoek

Digitale sporen worden achtergelaten op internet, uw computer en mailbox en spelen een grote rol tijdens een rechercheonderzoek naar bedrijfsspionage, bedrijfsfraude, vervalsing van e-mails en hacken. Digitaal rechercheren is een van de expertises van ons recherchebureau en kan o.a. worden ingezet door advocatenkantoren, bedrijfsleven en verzekeraars. De door ons opgemaakte rapportage kan dienen als rechtsgeldig bewijs in een strafrechtelijke zaak of civiele procedure.

Woonfraude

Vormen van woonfraude zijn: illegaal onderverhuren, uitkeringsfraude, hennepteelt, etc. Heeft u zelf te maken met een van deze vormen van woonfraude neem dan contact met ons op. Wij onderzoeken uw melding en verzamelen bewijsmateriaal tegen de fraudeur.

Ziekteverzuimcontrole

Wist u dat bijna 15% van de ziekmeldingen onterecht zijn? Dit kost uw organisatie veel geld en tijd. Bij ernstige verdenkingen van onterechte ziekmelding mag u volgens de wet een onderzoek uitvoeren. Wilt u een onderzoek in laten stellen naar het ziekteverzuim van uw medewerker? Dan maken wij een plan van aanpak met een kostenberekening. U zult zien dat de kosten van het onderzoek ruimschoots opwegen tegen de kosten van het onrechtmatig ziekteverzuim.

Verhaalszaken

Doordat wij internationaal werken kunnen wij in binnen- en buitenland verhaalsonderzoek doen voor instanties, bedrijven en particulieren. Verzwegen vermogen of het achterhalen van de werkelijke identiteit is een van de zaken die wij voor u kunnen oppakken. Als er sprake is van een vordering op iemand, en bent u voornemens gerechtelijke stappen te ondernemen om deze vordering te verhalen, bekijk dan eerst de beslagleggingsmogelijkheden. Wij kunnen dit voor u doen. Vanwege de complexiteit, is een intakegesprek noodzakelijk.

Screening en antecedentenonderzoek

Steeds meer ondernemers gaan tegenwoordig het arbeidsverleden van toekomstige medewerkers na voordat er een contract wordt aangeboden. Vooral bij integriteitsgevoelige functies is dit van essentieel belang. Wij verrichten een antecedentenonderzoek en pre-employementscreening waardoor u een afgewogen keuze kunt maken. Onze screening is bedoeld om problemen en teleurstellingen met toekomstige medewerkers zoveel mogelijk uit te sluiten. Wij onderzoeken in hoeverre er sprake is van onvolkomenheden die van invloed kunnen zijn op de uitoefening van de functie, maar 100% garantie kunnen wij u niet geven. Het gaat hierbij om risicobeperking.

Ministerie van Justitie en Veiligheid