Bedrijfsrecherche

Soms is het niet makkelijk om aangifte te doen bij een politiebureau of wordt er met de aangifte niet datgene gedaan wat u had verwacht. Of misschien vermoedt u dat er iets gaande is in uw leven en wilt u dit zelf uitzoeken, maar weet u niet precies wat wel en niet mag. Als dit het geval is, kunt u een privédetective inschakelen. Wij beschikken over de juiste bevoegdheden. Wij passen verschillende onderzoeksmethoden toe waarbij wij streven naar een zo optimaal mogelijk resultaat. U kunt een privédetective onder andere inhuren voor onderstaande onderzoeken:

Fraudeonderzoek

Steeds vaker worden ondernemers het slachtoffer van fraudeurs. Wilt u weten wat uw risico’s zijn binnen uw bedrijf, of bent u al gedupeerd, neem dan contact met ons op. Onze specialisten houden zich bezig met voorkomen en beperken van schade als gevolg van frauduleuze activiteiten zoals vervalsen van facturen, bedrijfsspionage, verzekeringsfraude, falsificaties. Alle onderzoeken zijn er op gericht om met een bewijs te komen naar de fraudeur zodat er mogelijk aangifte kan worden gedaan bij de politie of anderzijds afscheid kan worden genomen in een juridische procedure.

Interne diefstal

Werknemers verdienen het vertrouwen van hun werkgever. Echter diefstal komt regelmatig voor onder personeel, waardoor u het vertrouwen in uw medewerkers verliest. Het zorgt voor een slechte werksfeer en tast uw imago aan. Of uw bedrijf kwetsbaar is voor diefstal hangt van een aantal factoren af zoals de bedrijfsomvang, het soort goederen de soort activiteit, maar ook wanneer er sprake is van personeelstekort bent u extra kwetsbaar. Daarnaast moet duidelijk zijn wat u wel en niet tolereert binnen uw bedrijf. Om diefstal te bewijzen, moet er bewijsmateriaal worden verzameld. Dit kan door technische middelen in te zetten die de onregelmatigheden of diefstal vast leggen, maar de privacy van de medewerkers mag ook niet onrechtmatig worden geschonden. Ontslag wegens diefstal is niet eenvoudig. Het ontslag moet in verhouding staan tot het vergrijp en er moeten harde bewijzen zijn. Rechters kijken bij hun oordeel nogal eens verschillend naar de situatie. Het is dus van belang om gedegen onderzoek te laten doen door ons recherchebureau indien er sprake is van diefstal. Wij houden daarbij rekening met alle juridische aspecten.

Digitaal onderzoek

Digitale sporen worden achtergelaten op internet, uw computer en mailbox en spelen een grote rol tijdens een rechercheonderzoek naar bedrijfsspionage, bedrijfsfraude, vervalsing van e-mails en hacken. Digitaal rechercheren is een van de expertises van ons recherchebureau en kan o.a. worden ingezet door advocatenkantoren, bedrijfsleven en verzekeraars. De door ons opgemaakte rapportage kan dienen als rechtsgeldig bewijs in een strafrechtelijke zaak of civiele procedure.

Woonfraude

Vormen van woonfraude zijn: illegaal onderverhuren, uitkeringsfraude, hennepteelt, etc. Heeft u zelf te maken met een van deze vormen van woonfraude neem dan contact met ons op. Wij onderzoeken uw melding en verzamelen bewijsmateriaal tegen de fraudeur.

Ziekteverzuimcontrole

Wist u dat bijna 15% van de ziekmeldingen onterecht zijn? Dit kost uw organisatie veel geld en tijd. Bij ernstige verdenkingen van onterechte ziekmelding mag u volgens de wet een onderzoek uitvoeren. Wilt u een onderzoek in laten stellen naar het ziekteverzuim van uw medewerker? Dan maken wij een plan van aanpak met een kostenberekening. U zult zien dat de kosten van het onderzoek ruimschoots opwegen tegen de kosten van het onrechtmatig ziekteverzuim.

Verhaalszaken

Doordat wij internationaal werken kunnen wij in binnen- en buitenland verhaalsonderzoek doen voor instanties, bedrijven en particulieren. Verzwegen vermogen of het achterhalen van de werkelijke identiteit is een van de zaken die wij voor u kunnen oppakken. Als er sprake is van een vordering op iemand, en bent u voornemens gerechtelijke stappen te ondernemen om deze vordering te verhalen, bekijk dan eerst de beslagleggingsmogelijkheden. Wij kunnen dit voor u doen. Vanwege de complexiteit, is een intakegesprek noodzakelijk.

Screening en antecedentenonderzoek

Steeds meer ondernemers gaan tegenwoordig het arbeidsverleden van toekomstige medewerkers na voordat er een contract wordt aangeboden. Vooral bij integriteitsgevoelige functies is dit van essentieel belang. Wij verrichten een antecedentenonderzoek en pre-employementscreening waardoor u een afgewogen keuze kunt maken. Onze screening is bedoeld om problemen en teleurstellingen met toekomstige medewerkers zoveel mogelijk uit te sluiten. Wij onderzoeken in hoeverre er sprake is van onvolkomenheden die van invloed kunnen zijn op de uitoefening van de functie, maar 100% garantie kunnen wij u niet geven. Het gaat hierbij om risicobeperking.

Afpersing

Maar wat is nu afpersing?
Afpersing is eigenlijk een verlengde van chantage en/of afdreiging. Afpersing is iemand dwingen iets te doen of te doen afgeven, maar dan onder bedreiging van geweld.
Afpersing is een kwalijke zaak die grote gevolgen kan hebben voor u of uw bedrijf. Veelal zijn kapitaalkrachtige personen of bedrijven het slachtoffer van afpersing omdat er vaak afgedwongen wordt tegen betaling van geld iets te doen of iets juist niet doen. Helaas hebben wij voorbeelden genoeg waarbij er ineens een zak geld is verdwenen, iemand dure goederen heeft meegenomen of fraudeert met werktijden.

Wilt u meer informatie over afpersing of heeft u hulp nodig bij de zoektocht naar de dader(s)? Wij kunnen u daarbij helpen.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Recherchebureau Incognito kan u van dienst zijn en u adviseren welke paden u dient te bewandelen in een civiel- of strafrechtelijk traject. Wilt u meer informatie over onze onderzoeken?
Neem dan contact met ons op. Ons telefoonnummer is 085-8334041 of vul het contactformulier in en wij nemen contact met u op.

Ministerie van Justitie en Veiligheid