Privé detective

Afpersing

Afpersing heeft een enorme emotionele impact en mogelijk bent u veel te bang om aangifte te doen bij de politie. Echter op afpersing staat een maximum gevangenisstraf van 9 jaar of een geldboete. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van de ernst van het gepleegde feit. Reden genoeg om geen genoegen te nemen met het feit dat u afgeperst wordt en wij kunnen u daarbij helpen.

Overspel

Het is niet makkelijk om een onderzoek te starten naar een mogelijk overspelige partner. Het heeft nogal wat emotionele consequenties als uw voorgevoel de waarheid blijkt. Als u dit onderzocht wilt hebben, kunnen we uw vermoeden ontkrachten of u kunt uw overspelige partner confronteren met onze bevindingen. Wij leggen het overspel zo goed mogelijk vast door middel van observaties, maar ook is het mogelijk dat er andere technische middelen worden ingezet. Uw privacy wordt gegarandeerd.

Oplichting

Van oplichting of fraude is sprake als iemand van een ander individu zijn producten of geld probeert af te troggelen. Bijvoorbeeld omdat deze persoon zich voordoet als iemand anders of leugens vertelt met slimme trucs. Het gaat bij oplichting vooral om de bedoeling van degene die deze trucs gebruikt. Hij/zij heeft bijvoorbeeld nooit de bedoeling gehad om producten te sturen of diensten te leveren, maar wil slechts geld ontvangen. Bent u slachtoffer geworden van oplichting? Bel ons direct en wij kijken naar de mogelijkheden uw verliezen te verhalen en de dader te achterhalen.

Stalking

Een stalker is iemand die u opzettelijk en structureel lastigvalt waardoor u zich niet meer veilig en vrij voelt. Meestal als gevolg van een relatiebreuk blijft de stalker u ongewenst hinderen en speelt een psychologisch machtsspel met u. Het is een enorme inbreuk op uw privacy. In een vroeg stadium onderneemt de politie weinig stappen en slachtoffers zijn vaak bang voor wraak. Wij kunnen u helpen om bewijs te verzamelen en geven u tips wat u kunt doen bij stalking voordat het echt uit de hand loopt.

Vermissing

Bij ongeveer 80 procent van de vermissingen die worden gemeld, is het binnen 24 tot 48 uur duidelijk waar de vermiste is. Bij 20 procent duurt de vermissing langer of wordt de persoon in kwestie niet gevonden. Het motief om een onderzoek te starten kan diverse redenen hebben. Zowel privé als zakelijk. Bijvoorbeeld wanneer iemand met de noorderzon is vertrokken om uit handen te blijven van schuldeisers of vanwege ontduiking van zijn/haar financiële verplichting. Bent u op zoek naar een iemand en lijkt diegene van de aardbodem verdwenen, dan doen wij er alles aan om het juiste spoor te vinden.

Alimentatie onderzoek

Een alimentatie onderzoek wordt vaak gedaan om bewijsmateriaal te verzamelen welke bruikbaar is bij de rechter om onterechte alimentatie aan te vechten. Als blijkt dat uw ex-partner samenwoont met een nieuwe partner en dit van duurzame aard is en ze een gemeenschappelijke huishouding voeren, dan is er al een kans van slagen. Onze bevindingen kan u of uw advocaat meenemen bij het herzieningsverzoek van de partneralimentatie.

Ministerie van Justitie en Veiligheid