Privédetective

Soms is het niet makkelijk om aangifte te doen bij een politiebureau of wordt er met de aangifte niet datgene gedaan wat u had verwacht. Of misschien vermoedt u dat er iets gaande is in uw leven en wilt u dit zelf uitzoeken, maar weet u niet precies wat wel en niet mag. Als dit het geval is, kunt u een privédetective inschakelen. Wij beschikken over de juiste bevoegdheden. Wij passen verschillende onderzoeksmethoden toe waarbij wij streven naar een zo optimaal mogelijk resultaat. U kunt een privédetective onder andere inhuren voor onderstaande onderzoeken:

Afpersing

Maar wat is nu afpersing?
Afpersing is eigenlijk een verlengde van chantage en/of afdreiging. Afpersing is iemand dwingen iets te doen of te doen afgeven, maar dan onder bedreiging van geweld.
Afpersing is een kwalijke zaak die grote gevolgen kan hebben voor u of uw bedrijf. Veelal zijn kapitaalkrachtige personen of bedrijven het slachtoffer van afpersing omdat er vaak afgedwongen wordt tegen betaling van geld iets te doen of iets juist niet doen. Helaas hebben wij voorbeelden genoeg waarbij er ineens een zak geld is verdwenen, iemand dure goederen heeft meegenomen of fraudeert met werktijden.

Wilt u meer informatie over afpersing of heeft u hulp nodig bij de zoektocht naar de dader(s)? Wij kunnen u daarbij helpen.

Overspel

Heeft u het vermoeden dat uw partner overspel pleegt? Het heeft nogal wat emotionele consequenties als uw voorgevoel blijkt te kloppen. Als u dit onderzocht wilt hebben, dan kunnen wij uw vermoedens ontkrachten of wij kunnen uw overspelige partner confronteren met de bevindingen die zijn gedaan.

Veel mensen proberen zelf op onderzoek uit te gaan, maar dat draait helaas vaak op niets uit. Samen maken we een plan van aanpak om te zien welke onderzoeksmethoden er in uw specifieke situatie ingezet kunnen worden. Denk hierbij aan observatie en/of het plaatsen van technisch hulpmateriaal. Uiteraard voeren wij deze onderzoeken zeer discreet uit en proberen we het overspel vast te leggen door middel van beeldmateriaal welke na afloop van het onderzoek overhandigd wordt.

1

Oplichting

Er is sprake van oplichting of fraude als iemand producten of geld van een ander individu probeert af te troggelen. Bijvoorbeeld omdat deze persoon zich voordoet als iemand anders of leugens vertelt door middel van slimme trucs. Hij of zij heeft bijvoorbeeld nooit de bedoeling gehad om producten te sturen of diensten te leveren, maar het enige doel van deze persoon is slechts het ontvangen van geld. Bent u slachtoffer geworden van oplichting? Bel ons direct en wij kijken naar de mogelijkheden uw verliezen te verhalen en de dader op te sporen.

Stalking

Wordt u structureel en opzettelijk lastiggevallen door iemand waardoor u zich niet meer veilig voelt? Een stalker kan u ongewenst hinderen en speelt een psychologisch machtsspel met u. Dit kan een enorme inbreuk geven op uw vrijheid en het kan er zelfs voor zorgen dat u niet meer naar buiten durft. De politie onderneemt weinig stappen in een vroeg stadium en slachtoffers zijn vaak bang voor wraak na het doen van een aangifte. Een privédetective kan u helpen om bewijs te verzamelen. Daarnaast geeft een detective u tips wat u kunt doen bij stalking voordat het echt uit de hand loopt.

Vermissing

Een vermissing kan voor grote onrust zorgen. Bij ongeveer 80 procent van de vermissingen die worden gemeld, is het binnen 24 tot 48 uur duidelijk waar degene die vermist wordt, is. Bij 20 procent van deze vermiste personen duurt de vermissing langer of wordt de persoon in kwestie niet gevonden. Het motief om een onderzoek te starten kan diverse redenen hebben. Zowel privé als zakelijk. Bijvoorbeeld wanneer iemand met de noorderzon is vertrokken om uit handen te blijven van schuldeisers of vanwege het ontlopen van zijn of haar financiële verplichting. Bent u op zoek naar iemand en lijkt diegene van de aardbodem verdwenen, dan doen wij er alles aan om op het juiste spoor te komen om deze persoon terug te vinden.

Partneralimentatie

De betaling van partneralimentatie stopt als je ex-partner:

  • overlijdt,
  • zelf weer een baan heeft gevonden of meer is gaan werken,
  • of met iemand gaat samenwonen.

Maar wat doe je als je ex-partner zwijgt in alle talen? Of alles ontkent en van jouw geld op vakantie gaat? Hoe krom is het als je ex-partner een nieuw leven is gestart en jij door de hoge lasten bijna niet rond kunt komen, terwijl hij/zij helemaal geen recht meer heeft op partneralimentatie?

Het komt regelmatig voor dat iemand onterecht te veel partneralimentatie betaalt. Een alimentatie onderzoek wordt vaak gedaan om bewijsmateriaal te verzamelen welke bruikbaar is bij de rechter om onterechte alimentatie aan te vechten. Als bijvoorbeeld blijkt dat uw ex-partner samenwoont met een nieuwe partner of als uw ex-partner wel in zijn of haar eigen levensonderhoud kan voorzien omdat hij of zij meer inkomsten heeft, dan is er al een kans van slagen. Wij vergaren zoveel mogelijk informatie die u of uw advocaat kan meenemen bij het herzieningsverzoek van partneralimentatie.

Mishandeling

Recherchebureau Incognito verricht onderzoek naar gewelds- en levensdelicten. Hierbij moet u denken aan onder andere mishandeling, zware mishandeling, mishandeling met de dood tot gevolg, poging tot doodslag en moord.

Als u bent mishandeld of er is ernstig blijvend letsel toegebracht en u ondervindt hier nog dagelijks hinder van, neem dan contact met ons op. Uiteraard heeft u aangifte gedaan, maar helaas vindt er (nog) geen vervolging plaats in het strafrechtelijk traject. Dit met als gevolg dat de dader nog steeds vrij rondloopt.

Naast een strafrechtelijk traject kunt u proberen om via een civiele procedure de schade te vorderen in verband met het toegebrachte letsel. Hiervoor dient u het letsel aantoonbaar te maken en moet u aannemelijk te maken wie dit letsel heeft toegebracht.

Ons recherchebureau kan onderzoek verrichten naar de toedracht van de mishandeling en onderzoek verrichten om de dader of daders te achterhalen. Daarnaast streven wij ernaar om bewijs voor een gang naar de rechter rond te krijgen. Dit alles uiteraard op basis van waarheidsvinding en onderbouwd met feiten.

Wij zijn aangesloten bij het Ministerie van Justitie en de eindrapportage van het onderzoek kunt u gebruiken als rechtsgeldig bewijs voor de toekomstige terechtzitting.

Wilt u een privédetective inhuren?

Bent u op zoek naar een privédetective voor een van de bovengenoemde zaken? Recherchebureau Incognito is specialist op het gebied van zakelijke en particuliere onderzoeken in binnen- en buitenland. Heeft u nog vragen over onze dienstverlening als recherchebureau of heeft u een andere vraag? Neem dan gerust contact met ons op via ons contactformulier of telefonisch op het nummer 085-8334041. Ons team staat klaar voor al uw vragen en helpt u graag verder.

Naast het inschakelen van een privédetective kunt u bij recherchebureau Incognito ook terecht voor:
Bedrijfsrecherche
Opleiding particulier onderzoeker/privédetective

Ministerie van Justitie en Veiligheid