Recherchebureau Incognito

Bel voor een gratis intake

 +31858334041

Stuur een e-mail

Recherchebureau Incognito

Recherchebureau Incognito is gevestigd in Nederland maar wij opereren wereldwijd. We zijn gespecialiseerd in particulier- en zakelijke onderzoeken en erkend door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Onze jarenlange expertise heeft er voor gezorgd dat wij landelijk grote bekendheid kregen in diverse onderzoeken.
Wij werken samen met een groot team aan ervaren rechercheurs die hun expertise hebben opgedaan bij de politie, banken en IT-bedrijven. Onze bevindingen worden vastgelegd in goed onderbouwde rapportage, die kan dienen als bewijs in een gerechtelijke procedure.
Voor het werk als privédetective/particulieronderzoeker heeft oprichter Herma Kluin in 2020 een internationale prijs behaald in Londen.
Ze geeft lezingen op middelbare scholen en Universiteiten, netwerkbijeenkomsten over haar vak als privédetective/particulieronderzoeker.

Het doel van het onderzoek is het vaststellen van de objectieve waarheid door middel van het verzamelen en analyseren van informatie. Wij passen verschillende onderzoeksmethodes toe. De onderzoeksbevindingen worden vastgelegd in een goed onderbouwde rapportage met conclusies en aanbevelingen die kunnen dienen als bewijs in een gerechtelijke procedure.

Onze werkwijze is als volgt:

 1. Gratis vrijblijvend gesprek waarin we kort en inhoudelijk de zaak doornemen.
 2. We bespreken de mogelijkheden binnen de wettelijke kaders en maken daarop een plan van aanpak, inclusief kostenraming.
 3. Onderzoeksmethodes en in te zetten middelen worden vooraf besproken met de opdrachtgever, waarbij wij u ook informeren over de privacy gedragsregels in de branche.
 4. Voortgang en evaluatie van het onderzoek.
 5. Eindrapportage.

Discretie en kwaliteit vormen de basis voor onze diensten en uiteraard houden wij gedurende het onderzoek intensief contact. De kosten voor het inhuren van een privédetective of het inzetten van zakelijk onderzoek zijn erg afhankelijk van de situatie en kunnen dus variëren. U kunt ons contactformulier invullen voor meer informatie, of ons mailen naar info@recherchebureau-incognito.nl. Wilt u liever bellen, dan zijn wij bereikbaar op +31858334041.

Bedrijfsrecherche

Bij bedrijfsrecherche gaat het onder andere over de volgende zaken:

 • Fraudeonderzoek
 • Interne diefstal
 • Digitaal onderzoek
 • Woonfraude
 • Ziekteverzuimcontrole
 • Verhaalszaken
 • Screening en antecedentenonderzoek
 • Afpersing

Lees verder

Privédetective

Bij inhuur van een privédetective door particulieren kunt u denken aan:

 • Afpersing
 • Overspel
 • Oplichting
 • Stalking
 • Vermissing
 • Partneralimentatie
 • Mishandeling
 • Alimentatie onderzoek

Lees verder

Bedrijfsfilm

Bekijk hier onze bedrijfsfilm

Bedrijsfilm

Toezicht op kwaliteit

De BPOB houdt toezicht op de kwaliteit van de dienstverlening van de aangesloten recherchebureaus. Daarbij wordt onder andere getoetst of de leden zich houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving en de Privacygedragscode. Dit heeft als doel om de privacybelangen van betrokkenen te beschermen en de professionaliteit van de aangesloten recherchebureaus te waarborgen. Aspirantleden zijn verplicht om 4 keer per jaar deel te nemen aan de ledenvergadering en om ieders kennis up to date te houden organiseert de BPOB regelmatig kennissessies die door leden bijgewoond kunnen worden.

Contact opnemen

 

Vul onderstaand formulier in en u hoort binnen 24 uur van ons terug. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet op onze server opgeslagen.


Ministerie van Justitie en Veiligheid