Samenwerking Emhance International Responder Development en Recherchebureau Incognito

We zijn verheugd om aan te kondigen dat Emhance International Responder Development en Recherchebureau Incognito een samenwerking zijn aangegaan op het gebied van belangenbehartiging, onderzoek, onderwijs, training en certificering voor SAR. Deze samenwerking is van cruciaal belang gezien de groeiende behoefte aan Search and Rescue (SAR) trainingen en certificeringen in Nederland, met name vanwege de toenemende incidenten met vermiste personen en andere noodsituaties.

Door onze krachten te bundelen, streven we ernaar om hoogwaardige trainingsprogramma's te ontwikkelen die voldoen aan de internationale standaarden van de National Association for Search and Rescue (NASAR). Dit stelt hulpverleners in staat om effectief te reageren op noodsituaties en vermiste personen te lokaliseren en te redden.

Deze samenwerking benadrukt het belang van continue educatie en samenwerking binnen de SAR-gemeenschap. Samen zullen we ons inzetten om de Search and Rescue-capaciteiten in Nederland en Europa te versterken en levens te redden.

Met vriendelijke groet,
Robin & Herma

Collaboration Emhance International Responder Development and Recherchebureau Incognito

We are pleased to announce that Emhance International Responder Development and Recherchebureau Incognito have entered into a collaboration in the fields of SAR advocacy, investigation, education, training, and certification. This partnership is crucial given the growing demand for Search and Rescue (SAR) training and certifications in the Netherlands, particularly due to the increasing incidents involving missing persons and other emergencies.

By joining forces, we aim to develop high-quality training programs that meet the international standards set by the National Association for Search and Rescue (NASAR). This will enable responders to effectively handle emergencies and locate and rescue missing persons.

This collaboration underscores the importance of continuous education and collaboration within the SAR community. Together, we are committed to enhancing Search and Rescue capabilities in the Netherlands and Europe, ultimately saving lives.

Best regards,
Robin & Herma


Ministerie van Justitie en Veiligheid